ul. Zygmunta Krasińskiego 21
40-019 Katowice
tel. 32 255-38-69
biuro@po-moc.pl

www.po-moc.pl

 

 

POLICJA


Zwalczaniem handlu ludźmi w Policji zajmują się specjalne struktury funkcjonujące na szczeblu centralnym oraz wojewódzkim: Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, oraz wojewódzkie zespoły, umiejscowione w Wydziałach Kryminalnych komend wojewódzkich policji. Do zadań zespołów wojewódzkich należą m.in.: prowadzenie rozpoznania zjawiska, monitorowanie potencjalnych miejsc popełniania przestępstw oraz uczestniczenie w międzynarodowych operacjach i szkoleniach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi. W momencie uzyskania informacji o ofiarach handlu ludźmi policjanci stosują „Algorytm postępowania organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”. Więcej informacji na www.policja.pl.

 

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Przedstawiciel Urzędu do Spraw Cudzoziemców jestczłonkiem międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi oraz Grupy Roboczej ww. Zespołu. Urząd do Spraw Cudzoziemców we współpracy z innymi instytucjami rządowymsi i organizacjami pozarządowymi uczestniczy w działaniach mających na celu zwalczanie i zapobieganie handlowi  ludźmi. Strona internetowa: www.udsc.gov.pl

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców