Pozycja godna polecenia wszystkim, którzy pomagają dzieciom. Podręcznik na temat wzmacniania systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, zwłaszcza dziećmi ofiarami handlu ludźmi. Przygotowany pod patronatem Komisji Europejskiej.
Otwórz podręcznik

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub wiesz o kimś kto jej potrzebuje kliknij tu a znajdziesz informację na temat KCIK w różnych językach.

Każda ofiara handlu ludźmi zasługuje na pomoc. Aby ją otrzymać musi zostać zidentyfikowana. Jeśli wydaje Ci się, że widzisz sytuację handlu ludźmi, wyzysku czy pracy przymusowej, reaguj!

Wsparcie, które oferujemy obywatelom polskim zidentyfikowanym przez organy ścigania jako ofiary handlu ludźmi, obejmuje:

Przed powrotem do Polski:

 • Konsultacje telefoniczne
 • Wstępna ocena potrzeb

Po powrocie do Polski:

 • Spotkanie z pracownikiem socjalnym
 • Ocenę bezpieczeństwa
 • Interwencję kryzysową – wyżywienie, krótkoterminowe zakwaterowanie
 • Niezbędną pomoc medyczną
 • pomoc psychologiczną
 • konsultacje prawne
 • wsparcie w kontaktach z instytucjami
 • asysta w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (jeśli jest taka potrzeba)
 • pomoc przy odtwarzaniu dokumentów
 • wsparcie w zaplanowaniu dalszego życia

Zakres pomocy ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb każdej osoby.

Mamy długoletnie doświadczenie – zapewniamy dyskrecję, nie pozostawiamy nikogo samemu sobie.

Osoby, które uważają się za ofiary handlu ludźmi mogą się do nas zwrócić zawsze i w każdej chwili.

Rozpoczynając  informację o pomocy dla ofiar handlu ludźmi, musimy przede wszystkim odpowiedzieć na dwa pytania:

- Czego potrzebują ofiary handlu ludźmi?
- Co może zaoferować Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne?

Warunkiem udzielenia ofierze handlu ludźmi jakiejkolwiek specjalistycznej pomocy jest identyfikacja.
W wielu przypadkach dokonuje się identyfikacji wstępnej i rozpoczyna działania, zakładając, że jest to przypadek handlu ludźmi. Zazwyczaj dzieje się tak w sytuacjach, gdy kontakt z ofiarą jest utrudniony, np. z uwagi na jej stan psychiczny lub bariery fizyczne (uwięzienie) albo językowe. Ponieważ standardy postępowania z ofiarami handlu ludźmi są bardziej restrykcyjne niż z ofiarami innych przestępstw, warto je zastosować także wówczas, gdy zachodzi tylko podejrzenie, że mamy do czynienia z takim przypadkiem. Chodzi tutaj głównie o zapewnienie ofierze bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa i odseparowanie jej od ewentualnych sprawców. Od momentu zidentyfikowania, nawet prowizorycznego, powinna ona otrzymywać profesjonalne wsparcie i poradnictwo od osoby postrzeganej jako życzliwa i sprawcza. Osoba ta powinna posiadać specjalistyczną wiedzę i umiejętności w pracy z ofiarami handlu ludźmi.

Ponieważ część ofiar handlu ludźmi to cudzoziemcy, jest niesłychanie istotne, aby istniała możliwość komunikowania się w zrozumiałym dla nich języku.

Kolejnym po identyfikacji krokiem jest zapewnienie bezpieczeństwa na płaszczyźnie subiektywnej i obiektywnej, czyli uwolnienie – w przypadku kiedy ofiara jest więziona -   odizolowanie od sprawców i umieszczenie w bezpiecznym miejscu, a w konsekwencji umożliwienie ofierze zrozumienia własnej sytuacji - także prawnej i doprowadzenie do momentu, kiedy możliwe będzie podejmowanie przez nią samodzielnych decyzji dotyczących spraw tak kluczowych, jak współpraca z organami ścigania, kontakty z bliskimi czy też powrót do kraju pochodzenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa oznacza też zakwaterowanie w odpowiednim miejscu.

Kolejnym ważnym krokiem jest konsultacja dotycząca stanu zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego oraz – w razie konieczności podjęcie doraźnej interwencji.
Niezbędne są również konsultacje prawne w zakresie procedury karnej, prawa pobytowego (w przypadku cudzoziemców) i prawa rodzinnego. Konsultacje te pozwalają ofierze na zrozumienie sytuacji prawnej w której się znalazła, świadome podejmowanie decyzji i egzekwowanie swoich praw.
Krajowe  Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi zostało powołane, by nieść taką kompleksową pomoc. Jednak ponieważ jego biuro znajduje się w Warszawie działa także poprzez konsultacje dla innych podmiotów wspierających ofiary handlu ludźmi. Świadczona pomoc jest bezpłatna. Każdy przypadek jest wnikliwie analizowany, traktowany indywidualnie, a kolejne kroki planuje i organizuje osoba prowadząca pomoc – case-manager.
Interwencje w nagłych przypadkach podejmowane są  przez 24 godziny na dobę. Nawiązanie kontaktu następuje wyłącznie drogą telefoniczną lub korespondencyjną – ze względów bezpieczeństwa inicjatywa spotkania wychodzi zawsze od pracownika.
Osoby świadczące pomoc mają co najmniej kilkuletnie doświadczenie w tego rodzaju pracy.

Możliwości skorzystania z pomocy dla cudzoziemców

Program dobrowolnych powrotów IOM

POMOC DLA POLSKICH PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Holandia: Organizacja "Fairwork", www.fairwork.nu

Pobierz informację: fairwork - pomoc dla pracowników z Polski

Niemcy: Projekt "Uczciwa Mobilność" prowadzi poradnie w: Berlinie, Dortmundzie, Frankfurcie, Hamburgu, Monachium i Stuttgarcie. Poradnictwo na temat warunków pracy i praw pracowniczych prowadzone jest także po polsku.

www.faire-mobilitaet.de

pobierz informację: Berlin - pomoc dla pracowników z Polski