Navigation

Giới thiệu

Trung tâm Quốc gia là gì?

KCIK đáp ứng sự cần thiết cho những người, mà đã hoặc có thể trở thành nạn nhân nạn buôn người – đó là công dân Ba Lan và cũng có thể là người nước ngoài. Chú ý rằng, địa bàn hoạt động của Trung tâm Quốc gia là Ba Lan, nhưng khách hàng liên hệ đến đây cũng có thể là từ nước ngoài, phần lớn các liên hệ giữa khách hàng/ người quan tâm với nhân viên KCIK bằng điện thoại.

 

Những người tư vấn bằng điện thoại tin tưởng dành cho nạn nhân và tiềm năng nạn nhân  đã nghe khoảng 7 ngàn cú điện thoại / 1 năm.

 

Vào năm 2008, nhóm công tác của Chương trì nhà nước về phòng chống nạn buôn người (nay là Kế hoạch nhà nước hoạt động chống lại nạn buôn người) giải thể và đề nghị thành lập Trung tâm Quốc gia. Vào tháng 3. 2009, bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính mở cuộc thi thực hiên nhiệm vụ xã hội ”Thành lập và lãnh đạo Trung tâm Can thiệp – Tư vấn Quốc gia dành cho nạn nhân nạn buôn người”,  mà người chiến thắng là Quỹ  chống buôn người và nô lệ „ La Strada” và „Hội PoMo dành cho Phụ nữ và Trẻ em mang tên Maria Niepokalna” ở Katowice.

Công việc ở Trung tâm được chia thành các nhiệm vụ như sau: Xác nhận nạn nhân nạn buôn người, can thiệp, tư vấn phòng ngừa, tham vấn cho các cơ quan và tổ chức, là nơi trú ẩn chuyên nghiệp cho các nạn nhân  

Trong thực tế cho thấy, suốt từ thứ hai cho tới thứ sáu, một đội ngũ những người sẵn sàng và chuyên nghiệp trong lĩnh vực chống hoạt động buôn người luôn đưa ra lời tư vấn, lời khuyên cũng như tổ chức giúp đỡ dành cho nạn nhân nạn buôn người. Thời gian còn lại sử dụng điện thoại di động quyết định các vấn đề cụ thể một cách không chần chừ.

Những nạn nhân nạn buôn người, người thân, nhân  viên các cơ quan, tổ chức , người có nguy cơ nguy hại do nạn buôn người, ngay cả cơ quan thực thi pháp luật cũng có thể sử dụng sự giúp đỡ và tư vấn này.

Giúp đỡ

Bắt đầu bằng thông tin về sự trợ giúp dành cho nạn nhân nạn buôn người, cần phải trả lời được hai câu hỏi sau:

  • Nạn nhân nạn buôn người cần gì?
  • Cái gì mà Trung tâm Can thiệp – tư vấn Quốc gia có thể đưa ra chào mời?

Điều kiện để có thể cung cấp một sự trợ giúp đặc biệt nào đó phải là sự xác minh.  

Trong nhiều trường hợp, tiến hành xác minh ban đầu và bắt đầu hoạt động, đặt giả thiết rằng, đó là trường hợp buôn người. Nhưng thường hay xẩy ra rằng,  trường hợp liên hệ với nạn nhân rất khó, thí dụ: do trạng thái tinh thần, có sự ngăn cách (tù) hoặc ngăn cách về ngôn ngữ. Bởi vì các tiêu chuẩn ứng xử với nạn nhân của nạn buôn người rất hạn chế hơn các nạn nhân của tội phạm khác, nó nên được sử dụng ngay cả khi chỉ có một nghi ngờ rằng, chúng ta đang phải đối phó với một trường hợp như vậy. Cái muốn nói chủ yếu ở đây là tạo ra một cách chắc chắn cho nạn nhân một sự an toàn, cảm giác an toàn, cách li họ khỏi bọn tội phạm. Từ thời điểm xác minh, thậm chí chỉ là tạm thời, người đó phải được nhận sự giúp đỡ và tư vấn chuyên nghiệp từ những người được coi là nhân hậu và chân thành. Người đó phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong công việc với nạn nhân nạn buôn người.

Bởi vì một phần nạn nhân nạn buôn người là người nước ngoài, điều rất cần thiết khả năng truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ mà người đó có thể hiểu được.

Bước tiếp theo sau khi xác minh là bước đảm bảo an toàn cả trên mặt phẳng khách quan và chủ quan, có nghĩa giải phóng – trong trường hợp nạn nhân bị giam giữ - cách li khỏi bọn tội phạm và được ở trong một nơi an toàn, và cho phép nạn nhân hiểu rõ tình trạng của mình cho tới lúc tự định đoạt được các vấn đề cơ bản như hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, liên hệ với người thân hay trở về đất nước mà mình đã ra đi

Đảm bảo an toàn cũng có nghĩa  sống ở một nơi thích hợp

Bước quan trọng tiếp theo là tư vấn trạng thái sức khỏe, cả về tinh thần lẫn thể xác và – cần thiết có sự can thiệp khẩn cấp.  

Một bước cần thiết nữa là tư vấn pháp luật trong khuôn khổ tố tụng hình sự, luật cưu trú (dành cho người nước ngoài) và luật về gia đình. Những cuộc tư vấn như thế giúp cho nạn nhân hiểu rõ về tình trạng pháp lý của mình, ý thức quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan.

Trung tâm Can thiệp –Tư vấn Quốc gia dành cho nạn nhân nạn buôn người đã được thành lập để hỗ trợ nạn nhân một cách toàn diện. Nhưng văn phòng lại ở Warszawa, hoạt động tư vấn trên các mặt để hỗ trợ nạn nhân nạn buôn người. Sự hỗ trợ được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Mỗi trường hợp được phân tích một cách cẩn thận, riêng rẽ và các bước tiếp theo có kế hoạch và tổ chức người thực hiện trợ giúp – case – manager.  Can thiệp trong các trường hợp khẩn cấp  được tiến hành trong suốt 24 giờ trong ngày. Liên hệ chỉ bằng điện thoại hoặc thư tín – vì sự an toàn các cuộc gặp là từ ý tưởng của các nhân viên. Những người tham gia giúp đỡ đã có ít nhất vài năm kinh nghiệm trong dạng việc làm này.

go up