Navigation

Liên lạc

Trung tâm Can thiệp - Tư vấn Quốc gia hỗ trợ Nạn nhân của Nạn mua bán Người

 

 ĐT. +48 22 628 01 20

(ĐIỆN THOẠI TRỢ GIÚP – 24/24 GIỜ)

+ 48 22 628 99 99*

( Thứ hai –  Thứ năm 9:00 – 18:00, Thứ sáu 9:00 – 14:00*)

e-mail: kcik@strada.org.pl

 

go up